Elektromagnetisk stråling – skjermingsløsninger

  • Boarealer: EMF-beskyttelse mot HF-stråling fra mobiltelefontårn (f.eks. LTE, GSM, UMTS, TETRA), TV- og radiokringkastingsantenner, radar, digitale standard trådløse telefoner (DECT), smarte målere, trådløse nettverk (WLAN) og andre siste mil applikasjoner. EMF-beskyttelse mot elektromagnetiske felt fra strømforsyningslinjer, etc.
  • Bransje: For å forhindre avlytting av data fra trådløse nettverk («data-tyveri») og for å hindre avlytting av potensielt avlyttede konferanserom. Vi tilbyr den perfekte løsningen for ditt privatliv!
  • Vitenskap og FoU: Skjerming av EMI-sensitive anlegg og utstyr.
  • Medisin: Beskyttelse av sensitivt teknisk utstyr; for å garantere at viktige medisinske data er utledet på riktig måte og ikke vil bli endret av elektromagnetisk interferens (EMI).
  • Elektronisk industri (f.eks. innspillingsstudioer): For å redusere induksjon og interferens.
  • Ytterligere søknader: Skoler, barnehager, hotellrom, sykehusrom, etc.
UK-dekning
Klikk på kartet for Mast Sitefinder

Våre nyeste produkter