Elektroniske EMF-strålingsmålere

EMF-måling

Generelt anbefaler vi å kjøpe din egen analysator.  Kunder med installert romskjerming bør uansett verifisere eksisterende forurensning med jevne mellomrom! Nye installerte mobiltelefonbasestasjoner eller nytt utstyr i huset ditt kan endre belastningssituasjonen for sent.

Vi har god oversikt over alle analysatorer på markedet og hold alle relevante enheter tilgjengelig for tester på nettstedet vårt. Tester viser, hvor utrolig sterkt resultatene til analysatorene er forskjellige, mht testlesing, nøyaktighet, kvalitet og håndtering. Hvis man for eksempel prøver å måle en trådløs telefon under definerte vilkår, vil man oppnå mål mellom 0.0 µW/m² og 3000 µW/m². Den nøyaktige verdien, målt med en spektrumanalysator, er 100 µW/m².

Enheter fra Gigahertz Solutions viser de mest nøyaktige resultatene når gjennomsnittet av flere kilder. Dette er grunnen til at vi favoriserer å selge disse enhetene. Utover det er det spesielle enheter fra andre produsenter med spesielle funksjoner: Enten er de veldig små og brukes f.eks. på reise, svært lavt priset med henvisning til en frekvens på 8 GHz, eller så er de sammen med EMF- og RF-målefunksjoner.

Viser 1-12 17 resultater

Viser 1-12 17 resultater