Lavfrekvente EMF-målere

Her finner du enheter for måling av lavfrekvente elektriske og magnetiske felt: Innenlandsk hovedforsyning og tilkoblede enheter og maskineri, brytere, lamper, kraftledninger, transformatorstasjoner, jernbaneinstallasjon m.m.

Viser alle 7 resultater

Viser alle 7 resultater